Category Archives: HSQL

Features Summary

JAVA 100% Java Support JDK 1.1.x, 1.2.x, 1.3.x, 1.4.x, 1.5.x, 1.6.x Extensive JDBC interface support with batch statement and scrollable ResultSet functionality Full JDBC DatabaseMetaData and ResultSetMetaData support Java stored procedures and functions Full support for PreparedStatement objects to speed up query processing SQL Relational Database Management System, with the object capabilities of Java Very […]

HSQL

HSQL là 1 hệ qtrị csdl quan hệ, đặc biệt nó được viết bằng 1 ngôn ngữ cấp cao: JAVA. Để biết thêm các đặc điểm của nó , các bạn có thể xem tại đây hsql features: http://hsqldb.org/web/hsqlFeatures.html documentation http://hsqldb.org/web/hsqlDocsFrame.html TẠI SAO NÊN DÙNG HSQL: Như mọi ng biết, mọi hệ qtcsdl đều fải […]