About author

IT man,

Hiện tại làm việc tại công ty cổ phần công nghệ Hài Hoà, phòng java, chuyên nghiên cứu về lĩnh vực opensource.

(…continued)

Advertisements

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: